Värdegrund för träning & tävling av häst.

 

*Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.


* Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.


* Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen.


* Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället.
 


* Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.

* Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar.

* Dopning, alkohol och andra droger hör inte hemma i hästsporten.

* Vid tävling ska hänsyn tas till medtävlande och deras hästar.

* Kamratskap och samarbetsvilja är av största vikt.