Bli medlem!

 

Priser:

Familj (två vuxna + barn, oavsett antal) 500:-

Senior (över 19 år) 250:-

Junior (t.o.m 19 år) 100:-

Medlemsavgiften insättes på:

Postgiro:76 95 00-0

eller

Swish: 076-8231521 (kassör Elin Sundquist)

Märk betalningen med "medlemskap" och skriv med ditt telefonnummer samt din mailadress.
Har du inte tidigare varit medlem, ange "ny medlem."
Ange födelseår för barn och ungdomar.

Vid familjemedlemsskap: ange alla medlemmar.

Som medlem i SCW får du:

* Delta på klubbens aktiviteter.

* Rabatt på vissa kurser.

* Som medlem så är ni försäkrade på aktiviteter och tävlingar.

Under 2018 får du också rabatt hos:

* 10% Alling Western.